An area in motion

    Gårda är en expansiv stadsdel och växer så det knakar. Från att ha tjänat som betesmark åt gårdarna i den dåvarande stadens lantliga utkanter, förvandlades Gårda till en utpräglad industri- och arbetarstadsdel. Mellan 1700- och 1900-talet var detta en stad i staden med ett myller av bostäder, industrier och verksamheter.

    Succesivt har området moderniserats och står nu står inför stora förändringar och expansion. Området fylls åter med liv och rörelse och allt fler spännande företag, entreprenörer, kreatörer och innovatörer söker sig hit. I närområdet kring Kineum kommer det framför allt att byggas på höjden för att bli till ett nytt centrum och en samlingspunkt för hela Gårda. Idag möter de klassiska landshövdingehusen och gamla fabriksbyggnaderna framtidens bostäder och kontorshus och bildar en brokig del av Göteborg. Här möts gammalt och nytt.

    Här arbetar, bor och möts man ett stenkast från centrum och Göteborgs evenemangsstråk. Utmed Mölndalsån och Gullbergsån finns fina promenadstråk och en avslappnad atmosfär. Området ligger strategiskt väl till för både när- och långpendlare med kollektivtrafik, cykel eller bil. Det är direktaccess till genomfartslederna E6 och E20 och promenadavstånd till Centralstationen och centrala Göteborg. Dessutom finns det gott om parkeringsplatser i området, både för cykel och bil.